Micro Focus Access Manager – контролиран и защитен достъп до приложенията (in Russian)

0 Likes
COEST_0-1604919180957.jpeg

 

Micro Focus Access Manager – контролиран и защитен достъп до приложенията

Много от компаниите по света разчитат на различни приложения, някои от които са отдавна разработени и вече са остарели, но все още са нужни, а други са модерни и уеб базирани. Тези разнообразни приложе......


Caroline Oest

Micro Focus Customer Experience Marketing

If you find this post useful, give it a ‘Like’ or use ‘Verify Answer’

Labels:

New Release-Feature
Comment List
Anonymous
Related Discussions
Recommended