Micro Focus Access Manager – сигурен достъп до приложенията (Bulgarian)

 
0 Likes
COEST_0-1601382708977.jpeg

 

Micro Focus Access Manager – сигурен достъп до приложенията

Организациите обикновено използват множество различни приложения – както съвременни, така и остарели (legacy), поради което се нуждаят от решения за интеграция на тези приложения във всички свои бизнес среди, независимо къде се съхраняват потребителските данни. Micro Focus Access Manager е именно такова решение – то позволява на компаниите да свържат своите облачни и интранет приложения, като предоставя метод за  безпроблемно еднократно вписване и контрол на достъпа за всички потребители.

Labels:

New Release-Feature
Comment List
Related
Recommended