Så kan företag stärka sin motståndskraft mot säkerhetsattacker (article in Swedish)

0 Likes
COEST_0-1612176741407.jpeg

 

Så kan företag stärka sin motståndskraft mot säkerhetsattacker

Den snabba digitala transformationen och ständiga it-säkerhetsattacker ställer hårda krav på företags digitala motståndskraft, där skalskydd bara är en del. Ett nytt verktyg hjälper säkerhetsansvariga att lyckas i arbetet.


Caroline Oest

Micro Focus Customer Experience Marketing

If you find this post useful, give it a ‘Like’ or use ‘Verify Answer’

Labels:

Industry News
Comment List
Anonymous
Related Discussions
Recommended